18.6.2020 खालापुर नगरपालीकेच्या नूतन ईमारतीला काल पालकमंत्री आदिती तटकरे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी भेट दिली