18.2.2020 उरण भागातील ग्रामपंचायतीना JNPT पोर्ट कडून विकास निधि मिळावा या करीता JNPT चे चेअरमन संजय शेठी यांच्या समवेत बैठक घेतली