18.12.2018 केंद्रीय मंत्री मा.अनंत गिते साहेब यांच्या समवेत दिल्ली येथे त्यांच्या कार्यालयात चर्चा करतांना