18.11.2018 कर्जत येथील विकास कामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी