18.09.2018 गणेशोत्सवा निमित्त सांगवी ,नवी सांगवी येथील गणपतीच्या आरती प्रसंगी