18.08.2019 पुणे जिल्हा असोशिएशनच्या मान्यतेने युनिक स्कूल वाल्हेकरवाडी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बुद्धिबळ स्पर्धेच्या प्रसंगी