18.04.2019 आकुर्डी येथे आयोजित कामगार मेळाव्या प्रसंगी