18 01.2018 मावळ तालुक्यांतील वडेश्वर येथे आदिवासी शाळेतील मुलांच्या मॅरेथॉन स्पधेचे उद्घाटन व बक्षिस वितरण कार्यक्रम प्रसंगी