17.2.2018 छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा थेरगाव येथे शिवजयंती निमित्त आयोजित व्याख्यानमाला प्रसंगी