17.12.2017 शिवप्रेमी ग्रुप पोटल ता .कर्जत आयोजित तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धा प्रसंगी