17.12.2017 अंबोट ता. कर्जत येथे हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या गॅस पाईपलाईन प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्यानबरोबर