17.09.2021 देहू येथे गौरी गणपती सजावट स्पर्धा बक्षीस वितरण समारंभ प्रसंगी