17.09.2018 गणेशोत्सवा निमित्त वडगाव ,तळेगाव येथील गणपतीच्या आरती प्रसंगी