17.08.2021 देहूरोड कॅंन्टोमेंन्ट बोर्डाच्या हॅास्पिटल मधील ॲाक्सिजन प्लंन्ट व दिव्यांग मुलांच्या करीता बाधलेल्या शाळेचे उद्घाटन आज माझ्या हस्ते झाले