17.07.2019 शिवसेनेच्या वतीने पुणे येथे शेतकऱ्यांचा पिक विमा नाकारणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्च्या प्रसंगी