17.04.2019 महावीर जयंती निमित्त थेरगाव येथील जैन बांधवांच्या मिरवणूकी मध्ये