17.04.2019 पिंपरी चिंचवड दौ-यात आकुर्डी येथील ऐश्वर्यम सोसायटी मध्ये बैठक घेवून नागरिकाशी संवाद साधला