16.6.2020 #शिवसेना काळेवाडी रहाटणी विभागाच्या वतीने आयोजित रक्तदान शिबीर प्रसंगी