16.12.2019 श्री गजानन लोकसेवा सहकारी बॅंकेच्या वतीने माजी खासदार गजानन बाबर यांचा सत्कार