16.12.2019 महान साधू मोरया गोसावी चिंचवड देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने सिध्द्सद्’गुरू शांतीनाथ महाराज यांना श्रीमोरया जीवन-गाैरव पुरस्कार प्रदान साेहळ्या प्रसंगी