16.12.2017 मावळ तळेगाव दाभाडे येथे जीवन विद्या मिशन आयोजीत कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रल्हाददादा वामनराव पै ,