16.11.2019 अतिवृष्टीमुळे कर्जत तालुक्यांतील भातशेती व इतर पीकांचे झालेल्या नुकसानी बाबत