16.10.2020 देहूरोड शहर शिवसेना व युवा सेनेच्या वतीने शिवसेना शाखेच्या नामफलकाचे अनावरण