16.10.2019 पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी साहेब यांची विधानसभा पनवेल खारघर येथील सभा