16.10.2018 पनवेल ,कामोठे,खारघर येथे नवरात्र उत्सवानिमित्त आरती प्रसंगी