16.10.2018 उरण येथे नवरात्र उत्सवानिमित्त आरती प्रसंगी