16.10.2017 पनवेल येथील नवीन विमानतळातील बाधित गावच्या ग्रामस्थांच्या स्थलांतरित जागेची पाहणी