16.09.2018 श्री गणेशोत्सवा निमित्त थेरगांव, विकासनगर, किवळे, रावेत, थेरगांव, येथील गणपतीच्या आरती प्रसंगी