16.09.2018 देहूरोड विकासनगर येथील संकल्प नगरी सोसायटी मधील खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधी बसविण्यात येणाऱ्या पेव्हिंग ब्लॉकच्या भूमिपूजन