16.06.2018 चिंचवड येथील मोरया हॉस्पिटला खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी सदीच्छा भेट दिली या प्रसंगी