16.02.2021 श्रीमन् महासाधू श्री मोरया गोसावी चरणी श्री क्षेत्र चिंचवड येथे खासदार आप्पा बारणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त अभिषेक