15.8.2020 भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने १०वी १२ तील विद्यार्थी गुणगाैरव शिवसेना कार्यालय वडगाव मावळ या ठिकाणी करण्यात आला