15.8.2018 फुगेवाडी येथील जय महाराष्ट्र कुस्ती संकुलाला आमदार गौतम चाबुकस्वार यांच्या स्थानिक निधीतून कुस्तीची मॅट देण्यात आली या उद्घाटन प्रसंगी