15.8.2018 आकुर्डी येथील शिवशक्ती जेष्ठ नागरिक संघाच्या उद्घाटन प्रसंगी