15.05.2018 केंद्रीय विद्यालय ओ एन जी सी पनवेल यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध केलेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या आंदोलनास भेटी दिली या दरम्यान