15.03.2018 दिल्ली येथे ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा चालु आहे आज वारकऱ्यांना संसद पाहण्याचा योग घडवून आणला