15.2.2018 शिरसे ता.कर्जत येथे स्थानिक खासदार निधीतून उभारण्यात येणा-या सभागृहाच्या भूमीपूजन प्रसंगी