15.11.2020 थेरगांवातील हनुमान मंदिर जिर्णोध्दाराचे भूमिपूजन