15.11.2019 पोलीस वेल्फेअर असोशिएशनच्या वतीने प्रा.रामकृष्ण मोरे सभागृह चिंचवड येथे झालेल्या कार्यक्रम प्रसंगी