15.10.2018 श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना लि.कासारसाई २१ व्या गळीत हंगामाच्या शुभारंभ प्रसंगी