15.10.2018 रणा बँकेच्या निगडी येथील १५ व्या शाखेच्या उद्घान प्रसंगी