15.10.2018 थेरगाव येथील सोनिगरा पार्क येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून बसविण्यात येणा-या पेव्हिंग ब्लॉकच्या कामाच्या भूमिपूजन