15.09.2021 तळेगांव दाभाडे येथे गणेशोत्सवा निमित्त मानाच्या गणपतीची आरती व गणपती मंडळांना भेट दिल्या