15.06.2021 खोपोली खालापुर डेडिकेटेड कोवीड हॅास्पिटलचे उद्घाटन काल खोपोली येथे झाले या प्रसंगी पालकमंत्री मा.ना.आदिती तटकरे,