15.01.2019 कामशेत ,मावळ व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक पिंपरी येथे शिवसेनेच्यावतीने CRPF च्या ज्वानानाव्र झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा