14.7.2018 ताथवडे येथील Work Out Club जीमच्या उद्घाटन प्रसंगी