14.6.2018 पिंपरी येथील प्रिमीयर कंपनीच्या कामगारांच्या आंदोलनास पाठिंबा देऊन खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी मार्गदर्शन केले