14.04.2018 लोणावळा नगरपालिकेच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फुले व संत गाडगेबाबा यांच्या पुतळ्याचे सुशोभिकरण करण्याचा शुभारंभ