14.10.2018 चिंचवड ,बिजलीनगर फुलेनगर या ठिकाणी नवरात्र उत्सवानिमित्त आरती प्रसंगी