14.10.2018 कामशेत येथे मावळ तालुका कुंभार समाज भव्य मेळावा प्रसंगी